September 22 Birthdays

Mireille Enos

Mon September 22, 1975

43 years old

Tom Felton

Tue September 22, 1987

31 years old

Scott Baio

Thu September 22, 1960

58 years old

Bonnie Hunt

Fri September 22, 1961

57 years old

Daniella Alonso

Fri September 22, 1978

40 years old

Joan Jett

Mon September 22, 1958

60 years old

Dan Bucatinsky

Wed September 22, 1965

53 years old

Catherine Oxenberg

Fri September 22, 1961

57 years old

Nick Cave

Sun September 22, 1957

61 years old

Lawrence Gilliard Jr.

Wed September 22, 1971

47 years old

John Woo

Sun September 22, 1946

72 years old

Matt Besser

Fri September 22, 1967

51 years old

Chase Ellison

Wed September 22, 1993

25 years old

Suzanne Ford

Thu September 22, 1949

69 years old

Normand D'Amour

Sat September 22, 1962

56 years old

Ashley Eckstein

Tue September 22, 1981

37 years old

Andrea Bocelli

Mon September 22, 1958

60 years old

Owen Roizman

Tue September 22, 1936

82 years old

Jacques Galipeau

Fri September 22, 1922

96 years old

Arnost Goldflam

Sun September 22, 1946

72 years old

Nicholas Kadi

Mon September 22, 1952

66 years old

Hanno Friedrich

Thu September 22, 1966

52 years old

Lynn Herring

Mon September 22, 1958

60 years old

Lance August

Fri September 22, 1961

57 years old

Shari Belafonte

Wed September 22, 1954

64 years old

Ira Heiden

Thu September 22, 1966

52 years old

Mercedes Carreras

Sun September 22, 1940

78 years old