September 22 Birthdays

Mireille Enos

Mon September 22, 1975

44 years old

Tom Felton

Tue September 22, 1987

32 years old

Scott Baio

Thu September 22, 1960

59 years old

Bonnie Hunt

Fri September 22, 1961

58 years old

Daniella Alonso

Fri September 22, 1978

41 years old

Joan Jett

Mon September 22, 1958

61 years old

Dan Bucatinsky

Wed September 22, 1965

54 years old

Catherine Oxenberg

Fri September 22, 1961

58 years old

Nick Cave

Sun September 22, 1957

62 years old

Lawrence Gilliard Jr.

Wed September 22, 1971

48 years old

John Woo

Sun September 22, 1946

73 years old

Matt Besser

Fri September 22, 1967

52 years old

Chase Ellison

Wed September 22, 1993

26 years old

Suzanne Ford

Thu September 22, 1949

70 years old

Normand D'Amour

Sat September 22, 1962

57 years old

Ashley Eckstein

Tue September 22, 1981

38 years old

Andrea Bocelli

Mon September 22, 1958

61 years old

Owen Roizman

Tue September 22, 1936

83 years old

Jacques Galipeau

Fri September 22, 1922

97 years old

Arnost Goldflam

Sun September 22, 1946

73 years old

Nicholas Kadi

Mon September 22, 1952

67 years old

Hanno Friedrich

Thu September 22, 1966

53 years old

Lynn Herring

Mon September 22, 1958

61 years old

Lance August

Fri September 22, 1961

58 years old

Shari Belafonte

Wed September 22, 1954

65 years old

Ira Heiden

Thu September 22, 1966

53 years old

Mercedes Carreras

Sun September 22, 1940

79 years old